Tytuł : Tłumaczenie konsekutywne podczas audytu oceny ryzyka

Data : luty 2019

Miejsce : Zakład produkcyjny

Wiedza : technologia żywności, inżynieria procesu

Tłumacz : Agata Urbanowicz

Języki : polski >> angielski

audyt, inżynieria produkcji, negocjacje, technologia żywności, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie ustne

Tłumaczenie konsekutywne w zakładzie produkcyjnym

Tłumaczenie ustne konsekutywne w zakładzie produkcyjnym z branży spożywczej trwało pięć dni. Był to audyt – ocena ryzyka nie biznesowego, ale związanego z bezpieczeństwem produkcji. Był więc to projekt przekrojowy, ponieważ łączył w sobie zarówno metodę analizy ryzyka w SWIFT, jak i zagadnienia typowo inżynieryjne.

Moje zadanie polegało na tym, żeby umożliwić komunikację między zagranicznym audytorem a zespołem operatorów zakładu. Konieczna była znajomość poszczególnych elementów instalacji i ich współdziałania, a także zrozumienie procesu produkcji.

Choć mogłoby się wydawać, że było to po prostu tłumaczenie języka technicznego, to de facto chodziło o coś więcej. Spotkały się dwie strony. Po jednej siedział audytor, który używał nazw raczej oficjalnych, nie potocznych, i wyjaśniał daną myśl dokładnie, krok po kroku. Po drugiej stronie stołu byli operatorzy, którzy posługiwali się potocznymi nazwami części instalacji i mówili skrótowo, tak jak do kogoś, kto zna szczegóły procesu produkcji.

Wyzwanie stanowiło zatem nie tyle tłumaczenie, ile dokładne zrozumienie procesu. Po każdym dniu wracałam z plikiem odręcznych notatek, jak na zdjęciu.

W ciągu pięciodniowych rozmów zespół operatorów i inżynierów mógł zrozumieć swoją rolę w dbaniu o bezpieczeństwo pracy w zakładzie, poznał zagrożenia dla bezpieczeństwa, a także z pomocą audytora podsumował istniejące zabezpieczenia i stworzył listę rekomendacji.

Na koniec zlecenia klienci docenili szczególnie szybkie zrozumienie procesu produkcji i podziękowali za to, że stosowałam pojęcia branżowe, dzięki czemu łatwiej było im uczestniczyć w rozmowie.